Zorgaanbieders melden verplicht calamiteiten en geweld

Seksueel misbruik, slechte dienstverlening of het onverwachts overlijden van een patiënt. Meldpunt toezicht Wmo van GGD West-Brabant staat klaar voor deze en andere conflicten en geweldsincidenten die plaats vinden tijdens de ondersteuning in het kader van de Wmo.

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Wilt u een melding doen? Kijk op de website van de GGD voor meer informatie.