Welke zorg gaat naar welke wet?

Op 1 januari houdt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) op te bestaan. Taken van de AWBZ worden verdeeld over verschillende wetten.

Lees hier welke zorg naar welke wet gaat.