Wat betekent het als u nu al zorg ontvangt

In 2015 houdt u recht op zorg voor de periode die in uw AWBZ- of Wmo-indicatie staat, tot uiterlijk 1 januari 2016. Daarna wordt uw situatie opnieuw bekeken.

Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van maximaal vijf jaar.

Ruim voordat uw indicatie afloopt neemt de gemeente en/of uw zorgaanbieder contact met u op om afspraken te maken voor de toekomst.

Heeft u op 1 januari 2015 een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging? Dit heet vanaf 2015 wijkverpleging; u krijgt te maken met de wijkverpleegkundige. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uw indicatie wordt automatisch omgezet en is geldig tot de huidige einddatum.

De mogelijkheden voor Hulp bij Huishouden blijven voor 2015 bestaan. Als u een PGB heeft voor deze voorziening, dan verandert er wel wat.

Als u een pgb ontvangt dan wordt dit niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld en betaalt uw hulpverlener(s).