Pgb en eigen bijdrage

Houd ik  mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

  • Heeft u op dit moment een pgb voor AWBZ-begeleiding? Dan behoudt u uw pgb tot de einddatum van uw indicatie of tot uiterlijk 1 januari 2016.

Toelichting

Na het verlopen van uw indicatie, bespreekt u met een consulent van Loket Altena wat er (nog) nodig is. Voor deze ondersteuning kunt u dan weer kiezen voor zorg in natura of een pgb.

Blijft het persoonsgebonden budget bestaan?

  • Ja.

Toelichting

Gemeenten zijn en blijven verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een pgb. Maar er zijn twee voorwaarden. De gemeente gaat vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een pgb. Daarnaast moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

Wat verandert er aan de uitbetaling van het pgb?

  • Per 1 januari 2015 krijgt u het geld van uw pgb niet meer op uw eigen rekening.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert straks uw pgb. Dit wordt trekkingsrecht genoemd.

Toelichting

U stuurt de rekeningen van uw zorgaanbieders naar de SVB. De SVB betaalt deze rekeningen maandelijks rechtstreeks uit aan uw zorgaanbieder(s). Via een digitaal systeem heeft u inzage in uw budget.

Moet ik een eigen bijdrage gaan betalen?

  • Ja, dat kan.

Toelichting

De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. De eventuele eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld dagbesteding of een traplift) zal het CAK voor gemeenten innen. De eventuele eigen bijdrage voor een algemene voorziening (bijvoorbeeld rolstoelpool en klussendienst) zal de gemeente zelf innen.