Compensatie eigen risico en Wtcg

De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. Net als de tegemoetkoming Wtcg. Dat waren regelingen voor mensen met hoge zorgkosten. Vanaf 2015 gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. Omdat gemeenten minder geld krijgen is het niet zeker of alle mensen die eerder een compensatie ontving in aanmerking komen voor de nieuwe oplossing. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.