Zorg vanaf 2015

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken die overkomen uit de AWBZ. Hieronder vindt u meer informatie over de veranderingen in de zorg.

Veel gestelde vragen

Zorgaanbieders melden verplicht calamiteiten en geweld

Welke zorg gaat naar welke wet?

Wat betekent het als u nu al zorg ontvangt

Gecontracteerde zorgaanbieders

Compensatie eigen risico en Wtcg

Brief voor mensen met een AWBZ-indicatie

Inkoop

Inwoners die begeleiding nodig hebben, kunnen in 2015 met vragen terecht bij Loket Altena. Is begeleiding nodig, kan contact worden gezocht  met een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten

Aanbieders die geen contract hebben, kunnen zich melden bij de gemeente. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen ook zij een contract met de gemeente sluiten.

Links

hoeverandertmijnzorg.nl