Begeleiding

“Mijn partner is dementerend. Ik wil graag zo lang mogelijk thuis voor hem zorgen maar het wordt steeds moeilijker om dit vol te houden.”

“Het lukt mij niet om mijn administratie en post bij te houden. Alles ligt ongeopend in de la en ik ben het overzicht kwijt”.

“Ik voel me onzeker in het contact met mensen, waardoor ik me erg alleen voel.”

Mensen hebben structuur en regie in hun huishouden en dagelijks leven. Het huishoudboekje is op orde, er is een sociaal netwerk, een gezond dag- en nachtritme en iemand is in staat voor zichzelf te zorgen (dragen van schone kleding, regelmatig douchen etc.).

Ook is het belangrijk dat mensen beschikken over mantelzorgers die het vol kunnen houden. De mantelzorger is niet overbelast waardoor deze dreigt uit te vallen.  

Mensen hebben een zinvolle daginvulling. De meeste mensen volgen een opleiding, hebben betaald werk of doen vrijwilligerswerk. Soms lukt het niet om tot een zinvolle daginvulling te komen. Vanwege beperkingen zijn mensen niet in staat om te werken, of zelf structuur aan te brengen in de week.

Vragen

  • Kunt u omgaan met geld en heeft u een normaal uitgavepatroon?
  • Kunt u zelf zorgen voor het op tijd innemen van medicijnen?
  • Houdt uw mantelzorger het nog vol?
  • Is uw structuur in week- en dag en nachtritme in de war?
  • Kunt u zelf besluiten nemen en de gevolgen ervan overzien?
  • Zorgt u voor overlast?

Eigen mogelijkheden

Er zijn verschillende algemene voorzieningen en organisaties die mogelijk iets voor u kunnen doen. De Mantelzorgwijzer helpt u bij het zoeken naar de juiste orga­nisatie in de gemeenten Werkendam en Woudrichem.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Als uw probleem niet opgelost kan worden door eigen kracht, het sociaal netwerk of door algemene voorzieningen, neemt u dan contact op met Loket AltenaMogelijk komt u in aanmerking voor een voorziening. Begeleiding kan zowel individueel (vaak in de thuissituatie) als in groepsverband (beter bekend als de dagbesteding) worden ingezet. 

 

Kosten Begeleiding (Wmo)

Voor Begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Vragen over Begeleiding?

Stel hier uw vraag.