Weer aan het werk

Bent u op zoek naar (ander) werk? Het UWV help werkzoekenden, werklozen, maar ook mensen die hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld met vacatures, informatie of advies.
Via de website www.werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende (DigiD verplicht).

Aan het werk via de gemeente
Als u een bijstandsuitkering krijgt, helpt Loket Altena u bij het zoeken naar werk. Hiervoor wordt samen met u een plan van aanpak gemaakt. In dit plan kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat u workshops gaat volgen, of vrijwilligerswerk gaat doen.

Aan het werk met een arbeidsbeperking
Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er 125.000 banen moeten komen voor mensen die vanwege ziekte of een beperking niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit heet de banenafspraak.

Het UWV beoordeelt of u tot de doelgroep voor deze extra banen hoort. Als dat zo is wordt u opgenomen in het doelgroepregister. Een indicatie voor de banenafspraak kunt zelf aanvragen bij het UWV.
Als u in het doelgroepregister bent opgenomen, is het voor een werkgever (financieel) aantrekkelijker om u aan te nemen. Daardoor heeft u meer kans op werk. De gemeente kan u soms ondersteunen bij het vinden van werk.

 

Wilt u meer informatie?
Stel uw vraag via info@loketaltena.nl of bel naar (0183) 507307 en vraag naar een consulent uitstroom en activering.