Weer aan het werk

Bent u op zoek naar (ander) werk? Het Werkplein helpt werkzoekenden, werklozen, maar ook mensen die hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld met vacatures, informatie of advies. Via de website kunt u zich inschrijven als werkzoekende (DigiD verplicht).

Re-integratie via de gemeente

Ontvangt u een bijstandsuitkering, maar lukt het niet om werk te vinden? Dan kan de gemeente u een re-integratietraject aanbieden. Dat wil zeggen dat u begeleiding krijgt om weer aan het werk te kunnen gaan en uit de uitkering te komen. Re-integratie kan in de vorm zijn van een sollicitatiecursus, vrijwilligerswerk of door tijdelijk aan de slag te gaan bij een re-integratiebedrijf. Loket Altena bepaalt welke hulp nodig is om weer aan het werk te komen.

Vrijwilligerswerk met een uitkering

Zolang u zich aan de regels houdt, kunt u vrijwilligerswerk doen met een bijstandsuitkering. Het mag het vinden van een betaald baan natuurlijk niet in de weg staan. Soms verplicht de gemeente tot vrijwilligerswerk. Om bijvoorbeeld werkervaring op te doen of om te wennen aan een werkend leven. In beide situaties mag u eventuele onkostenvergoedingen houden. U moet ze wel opgeven en bewijzen laten zien.

Soms wordt vrijwilligerswerk betaald. Als u vrijwilligerswerk doet om uw kansen op werk te vergroten, mag u tot 150 euro per maand houden (met maximum 1.500 euro per jaar). Doet u vrijwilligerswerk om andere redenen, dan mag u tot 95 euro per maand houden (met maximum 764 euro per jaar). Vergeet niet (inkomsten uit) vrijwilligerswerk door te geven en zorg dat Loket Altena op de hoogte is.

Een eigen bedrijf starten

Als u een eigen bedrijf wilt starten kunt u voor hulp en advies contact opnemen met Loket Altena.

Personeel aannemen via de gemeente

Voor werkgevers gelden speciale regelingen en financiële voordelen voor het aannemen van mensen met een uitkering. De gemeente is ook altijd op zoek naar werkgevers voor het samen opzetten van projecten. Projecten waarmee werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen of waarin mensen kunnen worden opgeleid. Bent u ondernemer, informeer naar de mogelijkheden en laat u terugbellen door een adviseur van Loket Altena. Heeft u een vacature? Stuur een e-mail naar vacature@loketaltena.nl