Voor werkgevers

"Via Loket Altena heb ik verschillende werknemers gedetacheerd, en dat bevalt uitstekend. Het contact verloopt vlot en vriendelijk. Opvallend vind ik de juiste inschatting door de consulenten van het Loket."  Ad Vermeer, directeur van Vermeer Werving, Selectie & Adviesburo

De geschikte kandidaat

U bent op zoek naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. Loket Altena kan u helpen bij het vinden van de goede kandidaat. Persoonlijk contact, korte procedures en eventueel subsidies zijn belangrijke onderdelen van onze dienstverlening.

Loket Altena verzorgt de re-integratie van haar cliënten in de gemeenten Werkendam en Woudrichem.

Heeft u een vacature? Eén e-mail met de vacature naar een consulent van Loket Altena volstaat.  De consulent gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Op korte termijn worden de CV’s van de kandidaten naar u toegestuurd.

Premies

Als u een kandidaat via Loket Altena aanneemt, kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming, kosteloze stage of 'no-risk' polis. De consulent bekijkt samen met u de mogelijkheden. 
 

Loonkosten subsidie

Als u een werkzoekende aanneemt kunt u in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. De mogelijkheden van deze tegemoetkoming bespreekt de consulent met u. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 6.000,-.
 

Werkgeverspremie

Heeft u loonkostensubsidie ontvangen en biedt u de werknemer een contract voor onbepaalde tijd? Dan komt u in aanmerking voor de werkgeverspremie. De hoogte van de premie kan oplopen tot € 2.000,-.
 

Leer/werkstage

Met een leer/werkstage loopt iemand stage in uw bedrijf, met behoud van uitkering. De werkzoekende kan zodoende het bedrijf leren kennen en competenties ontwikkelen. U kunt de werkzoekende leren kennen en beoordelen of hij/zij in uw organisatie past.
 

No Risk-polis

Deze polis verzekert u ervan dat u geen kosten heeft als de werknemer ziek is. De polis is gekoppeld aan de werknemer.