Wmo-tarieven PGB

U kunt ondersteuning ontvangen via de Wmo.

Dat kan als maatwerkvoorziening of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor begeleiding of met Hulp bij het Huishouden (HbH). Met een PGB kunt u zelf uw ondersteuning regelen. U kunt ook iemand uit uw sociale netwerk hiervoor inzetten, zoals een familielid of een vriend. Daarnaast is het mogelijk om tegen een Wmo-tarief van de Deeltaxi gebruik te maken wanneer u daarvoor in aanmerking komt.

Voor de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Hieronder vindt u de PGB-tarieven en informatie over de eigen bijdrage.

Begeleiding

De ondersteuning wordt toegekend in de trede licht, midden of zwaar. De hoogte van het PGB bedraagt per trede:

Licht

€ 344,13 per 4 weken

Midden

€ 1.032,39 per 4 weken

Zwaar

Offertebasis, € 43,35 per eenheid

Bij toekenning van een PGB in een lopende periode, wordt het periode bedrag naar rato berekend.

Het PGB voor vervoer bedraagt € 5,10 per dag dat er begeleiding wordt ingezet. Voor rolstoelvervoer is het PGB € 15,30 per dag.

Hulp bij het Huishouden

Het PGB tarief voor Hulp bij Huishouden bedraagt:

HbH 1

€ 16,30 per uur

HbH 2

€ 20,19 per uur

Hulp bij Huishouden: het uurloon PGB+ voor Hulp bij Huishouden bedraagt:

HbH 1

€ 14,80 per uur

HbH 2

€ 19,88 per uur

Inzet sociaal netwerk

Een PGB voor ondersteuning mag worden ingezet ter betaling van het sociaal netwerk. In artikel 10 lid 5 van de Verordening staat dat het een lager PGB tarief betreft.

Er geldt een korting van 40% op het PGB tarief voor ondersteuning in de vorm van begeleiding.

Licht sociaal netwerk

€ 206,48 per 4 weken

Midden sociaal netwerk

€ 619,44 per 4 weken

Zwaar sociaal netwerk

Offertebasis, € 26,01 per eenheid

Er geldt een korting van 25% op het PGB tarief voor ondersteuning in de vorm Hulp bij Huishouden.

HbH 1 sociaal netwerk

€ 12,23 per uur

HbH 2 sociaal netwerk

€ 15,14 per uur

Deeltaxi

Inwoners met een Wmo-deeltaxipas betalen een instaptarief en per kilometer zoals ook in het openbaar vervoer. Op basis van de kortste afstand wordt berekend wat de kosten zijn voor de cliënten. Afstanden tot 30 km zijn tegen Wmo-tarief. Daarna wordt er gereisd tegen het doorreistarief. Er is sprake van een instaptarief voor Wmo pashouder van € 0,90.

Het Wmo-tarief bedraagt € 0,157 per kilometer. Het doorreistarief bedraagt € 1,28 per kilometer.

Daarnaast zijn er puntbestemmingen benoemd:

Werkendam    

 • TweeSteden ziekenhuis (Tilburg)
 • Elizabeth ziekenhuis (Tilburg)          
 •  Amphia Molengracht (Breda)
 • Amphia Langedijk (Breda)    
 • Revalidatiecentrum Revant (Brabantlaan, Breda)   
 • Deeltaxihalte Oude Vest (Centrum Breda)  
 • Taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade          
 • Station NS Breda      

Woudrichem

 • ziekenhuizen in Breda, Dordrecht, Gorinchem, 's-Hertogenbosch, Oosterhout, Tilburg en Waalwijk

Ritten naar en van deze bestemmingen zijn ook tegen Wmo-tarief.

Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of PGB’s

De eigen bijdrage wordt niet door de gemeente berekend, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Bij deze berekening wordt naar uw inkomen en vermogen gekeken. Hieronder een overzicht van de minimale eigen bijdrage.

Als eigen bijdrage voor begeleiding in natura (maatwerkvoorziening) en in PGB (sociaal netwerk) worden de volgende bedragen opgelegd.

Trede

Tarief

Licht

€ 56,80 per 4 weken

Midden

€ 284,00 per 4 weken

Zwaar

€ 624,80 per 4 weken

 

De eigen bijdrage voor het ontvangen van Hulp bij Huishouden bedraagt:

Categorie

Regulier tarief

Tarief sociaal netwerk

HbH 1 natura

€ 22,96 per uur

n.v.t.

HbH 2 natura

€ 26,68 per uur

n.v.t.

HbH 1 PGB(+)

€ 16,30 per uur

€ 12,23 per uur

HbH 2 PGB(+)

€ 20,19 per uur

€ 15,14 per uur

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor een rolstoel, deeltaxi, vervoerskosten van en naar de dagbesteding en maatwerkvoorzieningen voor cliënten jonger dan 18 jaar.

Tegemoetkoming meerkosten

Wij hebben verschillende vormen van tegemoetkoming in meerkosten die u vanwege uw beperking moet maken.

Verhuiskostenvergoeding

Als u moet verhuizen omdat uw woning niet meer geschikt voor u is, kunt u een vergoeding voor verhuizing van € 3.115,00 ontvangen. Dit bedrag wordt overgemaakt na de verhuizing.

Sportvoorziening

Een voorziening voor sportbeoefening kan worden verstrekt als een financiële tegemoetkoming en bedraagt maximaal € 2.652,34. Van dit bedrag is 90% (€ 2.387,11) bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf van de voorziening en 10% (€ 265,23) is bedoeld voor de kosten van onderhoud en reparatie. Deze kosten voor zowel aanschaf en onderhoud en reparatie kunnen maximaal eenmaal per drie jaar worden verstrekt.

Individuele (rolstoel)taxikosten

Voor de financiële tegemoetkoming voor individuele (rolstoel)taxikosten geldt dat:

 • voor de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van  het gebruik van een individuele taxi of rolstoeltaxi uitgegaan wordt van een reisbehoefte van maximaal 1500 kilometer per jaar
 • het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor het gebruik van een individuele (rolstoel)taxi het werkelijke bedrag bedraagt tot maximaal 1500 km per jaar minus een gebruikersbijdrage ter hoogte van € 0,16 per kilometer
 • uitbetaling plaats vindt op declaratiebasis door middel van facturen.

Bezoekbaar maken van de woning

Het bedrag dat verstrekt wordt voor het bezoekbaar maken van een woonruimte bedraagt maximaal  € 5.000,00.

Links

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning Woudrichem

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning Werkendam