Mantelzorg

“Mijn dochter zorgt voor me, maar ik merk dat ze het niet altijd volhoudt.”

“Mijn mantelzorger is overbelast, zonder hem kan ik niks. Wat nu?”

“Ik ben mantelzorger en vindt het gewoon fijn om te weten dat de zorg niet altijd op mijn schouders rust.”

“Ik ben 14 jaar en ik heb een zieke zus. Ik moet mijn zus ook wel eens helpen. Ben ik ook mantelzorger?”

Steeds meer mensen zorgen voor een naaste die vanwege gezondheidsproblemen niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij zijn, vaak ongemerkt, mantelzorger geworden. Naast zorgverlener treedt een mantelzorger vaak op als gezelschap, adviseur, regelaar etc. Deze zorg wordt vrijwillig en niet beroepsmatig verleend en komt naast andere bezigheden, zoals werk of studie.

Overbelasting kan optreden wanneer de zorg te zwaar wordt en de mantelzorger zelf klachten ontwikkelt (zoals slapeloosheid, verminderde weerstand, spanningen). Hiermee kan het eigen leven onder een te zware druk komen te staan.

Trema biedt mantelzorgondersteuning, dit houdt in: het geven van informatie en advies (bij aanvraag PGB of Mantelzorgcompliment) maar ook emotionele ondersteuning en een luisterend oor. Naast deze individuele ondersteuning worden er ook groepsgewijze activiteiten georganiseerd zoals cursussen, themabijeenkomsten en lotgenotencontact.

Meer informatie

  • In de mantelzorgwijzer vindt u alle organisaties in de gemeente die mantelzorgers ondersteunen.
  • Mezzo is de landelijke vereniging waar u voor informatie en advies over mantelzorg terecht kunt.