Begeleiding

“Mijn partner is dementerend. Ik wil graag zo lang mogelijk thuis voor hem zorgen maar het wordt steeds moeilijker om dit vol te houden.”

“Het lukt mij niet om mijn administratie en post bij te houden. Alles ligt ongeopend in de la en ik ben het overzicht kwijt.”

“Ik voel me onzeker in het contact met mensen, waardoor ik me erg alleen voel.”

Mensen hebben structuur en regie in hun huishouden en dagelijks leven. Het huishoudboekje is op orde, er is een sociaal netwerk, een gezond dag- en nachtritme en iemand is in staat voor zichzelf te zorgen (dragen van schone kleding, regelmatig douchen etc.).

Ook is het belangrijk dat mensen beschikken over mantelzorgers die het vol kunnen houden. De mantelzorger is niet overbelast waardoor deze dreigt uit te vallen.  

Mensen hebben een zinvolle daginvulling. De meeste mensen volgen een opleiding, hebben betaald werk of doen vrijwilligerswerk. Soms lukt het niet om tot een zinvolle daginvulling te komen. Vanwege beperkingen zijn mensen niet in staat om te werken, of zelf structuur aan te brengen in de week.

Vragen

  • Kunt u omgaan met geld en heeft u een normaal uitgavepatroon?
  • Kunt u zelf zorgen voor het op tijd innemen van medicijnen?
  • Houdt uw mantelzorger het nog vol?
  • Is uw structuur in week- en dag en nachtritme in de war?
  • Kunt u zelf besluiten nemen en de gevolgen ervan overzien?
  • Zorgt u voor overlast?

Eigen mogelijkheden

Er zijn verschillende algemene voorzieningen en organisaties die mogelijk iets voor u kunnen doen. De Mantelzorgwijzer helpt u bij het zoeken naar de juiste orga­nisatie in de gemeenten Werkendam en Woudrichem.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Als uw probleem niet opgelost kan worden door eigen kracht, het sociaal netwerk of door algemene voorzieningen, neemt u dan contact op met Loket AltenaMogelijk komt u in aanmerking voor een voorziening. Begeleiding kan zowel individueel (vaak in de thuissituatie) als in groepsverband (beter bekend als de dagbesteding) worden ingezet. 

Kosten Begeleiding (Wmo)

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Begeleiding in natura

De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders over het leveren van Begeleiding. Deze zorgaanbieders hebben de contracten met onze gemeenten ondertekend. Er zijn meer zorgaanbieders die hebben aangegeven de contracten te ondertekenen. Dit overzicht wordt daarom elke week aangevuld met aanbieders die in die week hebben ondertekend. Aanbieders die geen contract hebben, kunnen zich melden bij de gemeente. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen ook zij een contract met de gemeente sluiten.

Wmo-begeleiding kopen de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem vanaf 2019 opnieuw in. Het contract tussen de gemeenten en zorgaanbieders en de bijbehorende tarieven wijzigen op enkele punten. Iedere zorgaanbieder voor Wmo begeleiding kan zich aanmelden voor een (nieuw) contract. Naar meer informatie over de Inkoop Begeleiding Wmo.  

Begeleiding in PGB

Indien u in aanmerking komt voor begeleiding, dan kunt u er ook voor kiezen om met een persoonsgebonden budget (PGB) de Begeleiding zelf te regelen. Er gelden een aantal regels bij het PGB en de Begeleiding.

Zorgaanbieders melden verplicht calamiteiten en geweld

Seksueel misbruik, slechte dienstverlening of het onverwachts overlijden van een patiënt. Meldpunt toezicht Wmo van GGD West-Brabant staat klaar voor deze en andere conflicten en geweldsincidenten die plaats vinden tijdens de ondersteuning in het kader van de Wmo.

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Wilt u een melding doen? Kijk op de website van de GGD voor meer informatie.

Vragen over Begeleiding?

Neem contact met ons op.