Wanneer kom ik in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor een Wmo voorziening als u hulp nodig heeft in het dagelijks leven.

Het is niet zo dat u direct een maatwerkvoorziening kunt aanvragen. U doet eerst een melding. Daarna bespreekt een consulent in een keukentafelgesprek uw situatie. De consulent onderzoekt:

  1. Wat zijn uw eigen mogelijkheden om het probleem op te lossen?
  2. Wat kan uw omgeving voor u betekenen?
  3. Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken?
  4. Is er een maatwerkvoorziening die u kan ondersteunen?
     

U krijgt van het gesprek een verslag.

Hierin staat of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt dan een officiële aanvraag indienen.