Hoe gaat het keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek vindt meestal bij u thuis plaats.

Een consulent komt bij u op bezoek. De consulent bespreekt uw situatie en bekijkt samen met u wat de beste oplossing is voor uw vraag. Als u het fijn vindt kunt u iemand vragen om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek. Dat kan iemand zijn die vertrouwd is, zoals een familielid, mantelzorger of een begeleider van een organisatie. Ook kunt u gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In het keukentafelgesprek komen de volgende zaken aan de orde:

  • Wat is uw situatie? Waar heeft u ondersteuning bij nodig?
  • Zijn er familieleden, buren of kennissen die u kunnen helpen?
  • Zijn er algemene voorzieningen  in uw gemeente die u kunnen helpen?
  • Kan een Wmo-voorziening uw probleem oplossen?
  • Wilt u de zorg van een zorgaanbieder ontvangen (zorg in natura) of wilt u uw zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (PGB)?
  • Moet u een eigen bijdrage betalen? Voor sommige Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.  

Als u het prettig vindt kunt u een persoonlijk plan indienen. In het persoonlijk plan kunt u deze zaken alvast toelichten. U kunt het persoonlijk plan digitaal indienen.

Wilt u hulp bij het schrijven van uw plan?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen.