Hulp en ondersteuning

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op deze website vindt u veel informatie over de Wmo. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Loket Altena. Als u geen gebruik kunt maken van de Wmo, dan denkt Loket Altena met u mee over andere oplossingen.