Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo biedt oplossingen voor mensen zonder hulp van een partner, familie of vrienden, maar wel moeite hebben met:

 • het huishouden
 • verplaatsen in- of om huis
 • vervoer in de omgeving 
 • om onder de mensen te komen

1. U kunt een huishouden voeren. Dit betekent:

 • Wonen in een schoon en leefbaar huis.
 • Beschikken over goederen voor eerste levensbehoeften.
 • Beschikken over schone, draagbare, en doelmatige kleding.
 • Thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren.

2. U kunt zich verplaatsen in en om de woning. Dit betekent:

 • Wonen in een geschikt huis.
 • Zich kunnen verplaatsen in en om de woning.

3. U kunt zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Dit betekent:

 • Zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel.

4. U kunt medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. Dit betekent:

 • De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

De Wmo ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

Loket Altena

Met het contactformulier meldt u zich aan bij Loket Altena. Dit is nog geen officiële aanvraag voor een voorziening. Een medewerker komt bij u op bezoek om te horen wat uw problemen precies zijn. Er worden vragen gesteld om een beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Eerst gaan we na waar oplossingen gevonden kunnen worden.

We onderzoeken alle mogelijkheden in deze volgorde:

1. Wat zijn uw eigen mogelijkheden om het probleem op te lossen?
Bijv. financieel en lichamelijk.

2. Wat kan uw omgeving voor u betekenen?
Bijv. uw familie, vrienden, buren.

3. Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken?
Bijv. klussendienst, boodschappendienst, tafeltje-dek-je, glazenwasser.

Als deze vragen niet leiden tot een geschikte oplossing wordt de laatste mogelijkheid onderzocht:

4. Is er een individuele voorziening die uw probleem verhelpt?
Bijv. hulp bij huishouden, een woningaanpassing, de deeltaxi, een rolstoel, een scootmobiel.

Op dat moment kan er ook een officieel aanvraagformulier worden ingevuld.

Advies en informatie Wmo

Op deze website vindt u veel informatie over de Wmo. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Loket Altena. Als u geen gebruik kunt maken van de Wmo, dan denkt Loket Altena met u mee over andere oplossingen.

Locaties

Gemeentehuis Werkendam
Raadhuisplein 1
4251 VZ Werkendam

Gemeentehuis Woudrichem
Raadhuisplein 1
4285 CP Woudrichem