De langdurigheidstoeslag verdwijnt

Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u een aantal jaren van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen hebt en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen.

Regeling verdwijnt

De langdurigheidstoeslag wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Gemeenten mogen met ingang van 1 januari 2015 geen langdurigheidstoeslag meer verstrekken.

Wat komt er voor terug?

Voor de langdurigheidstoeslag komt de individuele inkomenstoeslag in de plaats.

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt.

Er is een klein verschil. De langdurigheidstoeslag is een algemene regeling. Dat betekent dat als u aan alle voorwaarden voldoet, sowieso recht hebt op de langdurigheidstoeslag.

De inkomenstoeslag is een individuele regeling. Bij de aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag controleert de gemeente óók of u (nog) aan alle voorwaarden voldoet. Hiernaast beoordeelt de gemeente of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren.

Aanvragen

Als u over 2014 nog geen langdurigheidstoeslag hebt aangevraagd en u wilt dit alsnog doen, kan dit. U moet dan wel vóór 1 januari 2015 een aanvraag indienen!!

Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail (info@loketaltena.nl) of per telefoon (0183 507307). Het formulier wordt u dan toegestuurd.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan ’s ochtends tussen 09.00 en 12.30 uur contact op met Loket Altena, tel. (0183) 507307.