Categoriale bijzondere bijstand verdwijnt

Voor mensen die behoren tot een bepaalde groep, bijvoorbeeld ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking, bestaat er een speciale bijzondere bijstandsregeling, de categoriale bijzondere bijstand.

Als u tot de vastgestelde groep hoort en aan de voorwaarden voor de regeling voldoet, kunt u extra geld krijgen, omdat ervan uitgegaan wordt dat u extra kosten maakt. Dit geld is bijvoorbeeld bedoeld voor de extra reiskosten naar een medisch specialist of voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

Regeling verdwijnt

Op 1 januari 2015 komt deze regeling te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 mogen de gemeenten geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekken.

Wat komt er voor terug?

Voor de categoriale bijzondere bijstand komt géén nieuwe regeling terug.

Als u in 2015 extra noodzakelijke kosten maakt vanwege bijzondere omstandigheden, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. U moet dan wel voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan de individuele bijzondere bijstand.

U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Aanvragen

Als u over 2014 nog geen categoriale bijzondere bijstand hebt aangevraagd en u wilt dit alsnog doen, kan dit. U moet dan wel vóór 1 januari 2015 een aanvraag indienen!!

Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail (info@loketaltena.nl) of per telefoon (0183 507307). Het formulier wordt u dan toegestuurd.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan ’s ochtends tussen 09.00 en 12.30 uur contact op met Loket Altena, tel. (0183) 507307.