Werk en inkomen vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Hieronder vindt u meer informatie over deze nieuwe wet en andere zaken die veranderen.

Veel gestelde vragen over de Participatiewet

Categoriale bijzondere bijstand verdwijnt

De langdurigheidstoeslag verdwijnt

Links en downloads

Vraag-en-antwoordlijst over de Participatiewet van het ministerie