Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Als na schuldregeling of schuldbemiddeling de problemen zijn opgelost, is er sprake van een succesvol minnelijk traject.

Mislukt het minnelijke traject, dan kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Bij de Kredietbank West-Brabant wordt er een WSNP-verklaring opgesteld. Aan de hand van de verklaring beslist de rechter of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Wat houdt het in?

Als u bent toegelaten wordt er een bewindvoerder aangesteld. U krijgt voortaan een deel van uw inkomen om van te leven.

Alles wat u meer verdient dan bijstandsniveau wordt gebruikt om uw schulden af te lossen.

Van uw schuldeisers wordt verwacht dat ze in ruil daarvoor geen rente berekenen over uw schuld en geen deurwaarder sturen.

Als u zich drie jaar lang aan deze afspraken houdt, maar uw schulden zijn nog niet helemaal afgelost, dan hoeft u de rest niet meer te betalen.

U kunt maar één keer deelnemen aan de WSNP.