Clientenraad Sociale Zekerheid

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid behartigt de belangen van mensen met een laag inkomen in de gemeenten Werkendam en Woudrichem.  De leden van de cliëntenraad geven de gemeentebesturen advies over zaken als minimabeleid, uitkeringen, schuldhulpverlening, werkloze jongeren en sociale werkvoorziening.

In de cliëntenraad zitten inwoners uit Werkendam en Woudrichem met een uitkering van Loket Altena en mensen die werkzaam zijn bij de sociale werkvoorziening. Daarnaast zitten er afgevaardigden in namens welzijnsinstellingen, vakbonden, ouderenbonden en de kerken.

De Clientenraad

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de leden:
Teus van den Berg op 0183-502 471 of Jur Froma op 0183-301 732

Post kunt u sturen naar:

Cliëntenraad Sociale Zekerheid
Postbus 16
4250DA Werkendam

Leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid

Naam

Functie

Mevr. Van Breugel

onafhankelijk voorzitter

Dhr. Froma

lid namens gezamenlijke kerken

Dhr. Van Andel

lid

Mevr. Elzinga

lid namens Trema

Dhr Van den Berg

lid namens gezamenlijke vakbonden

Dhr. Kuijl

lid namens gezamenlijke ouderbonden

Dhr. Turindwanamungu

lid