Tegemoetkoming bijzondere kosten

Heeft u een laag inkomen? En heeft u extra uitgaven? Bijvoorbeeld wegens ziekte, een handicap, studiekosten of een noodzakelijke verhuizing? Dan kunt u bij Loket Altena bijzondere bijstand aanvragen. 

De bijzondere bijstand vergoedt niet automatisch het hele bedrag dat u hebt uitgegeven. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer 'draagkracht' u hebt en hoe meer u zelf kunt betalen.

Voorwaarden

Wilt u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om bijzondere omstandigheden. U moet kosten maken die de meeste mensen niet maken.
 • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. U moet de extra uitgave doen, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt een medewerker van Loket Altena. Soms bepaalt een arts dat.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Wanneer een andere regeling of verzekering uw kosten vergoedt, hebt u geen recht op bijzondere bijstand. Het is wel belangrijk dat u zich goed verzekert, bijvoorbeeld tegen ziektekosten.
 • U hebt weinig of geen vermogen.
 • Heeft u zelf schulden gemaakt, dan kunt u soms geen bijzondere bijstand krijgen.

U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. 

Bijzondere bijstand aanvragen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand binnen één jaar na de originele nota indienen.

Als u een aanvraag wilt indienen voor medische kosten die naar verwachting meer dan € 500,00 gaan kosten moet u de bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten gaat maken. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Download het aanvraagformulier om bijzondere bijstand aan te vragen. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren. Welk formulier u moet downloaden hangt af van uw situatie:
Ontvangt u een uitkering voor de kosten van levensonderhoud op grond van de Participatiewet?  óf   Is het door Loket Altena vastgestelde draagkrachtjaar nog niet om?

 Ja          Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 4

 Nee      Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 5

Stuur het aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar Loket Altena
U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail  info@loketaltena.nl  of per telefoon (0183) 50 73 07.

Wij sturen u het formulier dan naar u op. 

Voorbeelden van bijzondere kosten

 • Bril en contactlenzen
 • Gehoorapparatuur
 • Pedicurekosten
 • Pruik
 • Steunzolen
 • Reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek
 • Bewindvoering
 • Eigen bijdrage thuiszorg
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand