Individuele inkomenstoeslag 2018

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heb. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen.

U kunt deze toeslag krijgen als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft;
  • uw inkomen in de afgelopen 3 jaar niet hoger is geweest dan 120 procent van het voor u geldende bijstandsbedrag;
  • u niet méér eigen vermogen bezit dan u voor de bijstand mag hebben;
  • u voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen;
  • u niet in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen.

Om te beoordelen of u in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen zal de gemeenteeen onderzoek instellen. U moet hiervoor bijvoorbeeld aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Als u een beperking heeft waardoor u niet actief naar werk op zoek kunt gaan kunt u dit bijvoorbeeld aantonen door een arbeid medisch advies van het UWV te overleggen.

Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.
 

Download het aanvraagformulier om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen. Welk formulier u moet downloaden hangt af van uw situatie:

  1. Heeft u de laatste 36 maanden voor de kosten van uw levensonderhoud een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen?

 Ja         Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 1

 Nee      Ga naar vraag 2

 

  1. Heeft u in 2017 individuele inkomenstoeslag ontvangen?

 Ja         Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 2

 

 Nee      Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 3

Stuur het aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar Loket Altena.
U kunt de ingescande documenten sturen info@loketaltena.nl of u kunt de documenten afgeven bij de receptie op het gemeentehuis van de gemeente Werkendam.

Ook kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken per post sturen:
 Postbus 16
4250 DA Werkendam

Mocht u het aanvraagformulier niet uit kunnen printen kut u deze opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail  info@loketaltena.nl  of per telefoon (0183) 50 73 07.
Wij sturen u het formulier dan naar u op.