Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heb. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen.

U kunt deze toeslag krijgen als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft;
  • uw inkomen in de afgelopen 3 jaar niet hoger is geweest dan 120 procent van het voor u geldende bijstandsbedrag;
  • u niet méér eigen vermogen bezit dan u voor de bijstand mag hebben;
  • u voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen;
  • u niet in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen.

Om te beoordelen of u in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen zal de gemeenteeen onderzoek instellen. U moet hiervoor bijvoorbeeld aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Als u een beperking heeft waardoor u niet actief naar werk op zoek kunt gaan kunt u dit bijvoorbeeld aantonen door een arbeid medisch advies van het UWV te overleggen.

Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

Bedragen

De individuele inkomenstoeslag bedraagt bij een inkomen tot 110% (van de norm op basis van de Participatiewet):

Gehuwden:                 € 549,00

Alleenstaande ouder  € 495,00

Alleenstaande             € 393,00

 

De individuele inkomenstoeslag bedraagt bij een inkomen tussen de 110 en 120% (van de norm op basis van de Participatiewet):

Gehuwden:                 € 275,00

Alleenstaande ouder  € 248,00

Alleenstaande             € 197,00

 

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit samen met alle gevraagde bewijsstukken terug. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail info@loketaltena.nl of per telefoon (0183) 507 307. Het formulier sturen we u dan toe.