Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En heeft u extra uitgaven? Bijvoorbeeld wegens ziekte, een handicap, studiekosten of een noodzakelijke verhuizing? Dan kunt u bij Loket Altena bijzondere bijstand aanvragen. 

De bijzondere bijstand vergoedt niet automatisch het hele bedrag dat u hebt uitgegeven. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer 'draagkracht' u hebt en hoe meer u zelf kunt betalen.

Voorwaarden

Wilt u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om bijzondere omstandigheden. U moet kosten maken die de meeste mensen niet maken.
 • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. U moet de extra uitgave doen, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt een medewerker van Loket Altena. Soms bepaalt een arts dat.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Wanneer een andere regeling of verzekering uw kosten vergoedt, hebt u geen recht op bijzondere bijstand. Het is wel belangrijk dat u zich goed verzekert, bijvoorbeeld tegen ziektekosten.
 • U hebt weinig of geen vermogen.
 • Heeft u zelf schulden gemaakt, dan kunt u soms geen bijzondere bijstand krijgen.

U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. 

Bijzondere bijstand aanvragen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand binnen één jaar na de originele nota indienen.

Als u een aanvraag wilt indienen voor medische kosten die naar verwachting meer dan € 500,00 gaan kosten moet u de bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten gaat maken. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Vraag een aanvraagformulier bijzondere bijstand aan

Voorbeelden van bijzondere kosten 

 • Bril en contactlenzen
 • Gehoorapparatuur
 • Pedicurekosten
 • Pruik
 • Steunzolen
 • Reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek
 • Bewindvoering
 • Eigen bijdrage thuiszorg
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand