Activiteitenfonds

Lid worden van een club, in het zangkoor zitten, op dansles gaan, een leuke cursus volgen of een gezellig dagje uit. Sport en ontspanning is belangrijk. Maar dat zijn juist vaak de dingen die er bij inschieten wanneer u een laag inkomen hebt.

Het Activiteitenfonds vergoedt kosten die u maakt bij sport, spel en ontspanning. Dit kunnen kosten zijn als:

  • contributie sportclub
  • abonnementen op verenigingen en clubs
  • entreekosten voor bijvoorbeeld attractieparken, zwembaden, theater, bioscoop en festivals.

Voorwaarden

Uw inkomen is niet meer dan 120% van het sociaal minimum en u heeft een beperkt vermogen (bijvoorbeeld spaargeld). 

Bedragen

U krijgt maximaal € 165,00 per persoon per jaar. Voor elk inwonend kind jonger dan 18 jaar ontvangt u ook maximaal € 165,00.
Is uw kind lid van een club of vereniging, of uw kind neemt deel aan regelmatige activiteiten (bijvoorbeeld sportclub, zwemles, muziekschool, jeugdclub, scouting), dan ontvangt u een extra bijdrage van maximaal € 100,00 per kind. 
Ligt uw inkomen tussen de 110% en 120% van het sociaal minimum dan bedraagt de bijdrage de helft. 

Aanvragen

Als u recht heeft op de bijdrage wordt het jaarbedrag in één keer aan u toegekend en uitbetaald. U hoeft voor de uitbetaling geen bewijsstukken van de kosten te overhandigen. Wij willen u er wel op wijzen dat u moet kunnen aantonen waaraan u de bijdrage heeft besteed. Via steekproeven gaan wij controleren of de aan u betaalde bijdrage op de juiste wijze is gebruikt. U dient dan ook nota’s, betaalbewijzen en dergelijke te bewaren.

Download het aanvraagformulier om het activiteitenfonds aan te vragen. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren: Welk formulier u moet downloaden hangt af van uw situatie:
Ontvangt u een uitkering voor de kosten van levensonderhoud op grond van de Participatiewet? óf  Heeft u in 2017 activiteitenfonds ontvangen?

 

 Ja          Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 6

 Nee      Vul dan dit aanvraagformulier in. In de toelichting leest u uitleg bij de vragen. 7

 

Stuur het aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar Loket Altena
U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail  info@loketaltena.nl  of per telefoon (0183) 50 73 07.

Wij sturen u het formulier dan naar u op. 
 

Voorbeelden vergoeding uit activiteitenfonds

• abonnement zwembad
• lidmaatschap bibliotheek
• contributies voor verenigingen
• entreekosten voor attractieparken
• concerten, theater en bioscoop
• entrees voor sportwedstrijden en festivals etc. 

Voor mensen ouder dan 65 jaar en arbeidsgehandicapten vallen ook de volgende kosten onder de regeling: 

• telefoonabonnement
• kabelaansluiting
• abonnement krant
• aansluiting kerktelefoon
• NS-kortingskaart