Activiteitenfonds

Lid worden van een club, in het zangkoor zitten, op dansles gaan, een leuke cursus volgen of een gezellig dagje uit. Sport en ontspanning is belangrijk. Maar dat zijn juist vaak de dingen die er bij inschieten wanneer u een laag inkomen hebt.

Het Activiteitenfonds vergoedt kosten die u maakt bij sport, spel en ontspanning. Dit kunnen kosten zijn als:

  • contributie sportclub
  • abonnementen op verenigingen en clubs
  • entreekosten voor bijvoorbeeld attractieparken, zwembaden, theater, bioscoop en festivals.

Voorwaarden

Uw inkomen is niet meer dan 120% van het sociaal minimum en u heeft een beperkt vermogen (bijvoorbeeld spaargeld). 

Bedragen

U krijgt maximaal € 165,00 per persoon per jaar. Voor elk inwonend kind jonger dan 18 jaar ontvangt u ook maximaal € 165,00.
Is uw kind lid van een club of vereniging, of uw kind neemt deel aan regelmatige activiteiten (bijvoorbeeld sportclub, zwemles, muziekschool, jeugdclub, scouting), dan ontvangt u een extra bijdrage van maximaal € 100,00 per kind. 
Ligt uw inkomen tussen de 110% en 120% van het sociaal minimum dan bedraagt de bijdrage de helft. 

Aanvragen

Als u recht heeft op de bijdrage wordt het jaarbedrag in één keer aan u toegekend en uitbetaald. U hoeft voor de uitbetaling geen bewijsstukken van de kosten te overhandigen. Wij willen u er wel op wijzen dat u moet kunnen aantonen waaraan u de bijdrage heeft besteed. Via steekproeven gaan wij controleren of de aan u betaalde bijdrage op de juiste wijze is gebruikt. U dient dan ook nota’s, betaalbewijzen en dergelijke te bewaren.

Vraag via het contactformulier een aanvraagformulier voor het activiteitenfonds aan.

 

Voorbeelden vergoeding uit activiteitenfonds

• abonnement zwembad
• lidmaatschap bibliotheek
• contributies voor verenigingen
• entreekosten voor attractieparken
• concerten, theater en bioscoop
• entrees voor sportwedstrijden en festivals etc. 

Voor mensen ouder dan 65 jaar en arbeidsgehandicapten vallen ook de volgende kosten onder de regeling: 

• telefoonabonnement
• kabelaansluiting
• abonnement krant
• aansluiting kerktelefoon
• NS-kortingskaart