Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Loket Altena.

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loket Altena. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Loket Altena met zorg is samengesteld, is Loket Altena niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.
 
Alle informatie op deze website wordt door Loket Altena met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Loket Altena behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Loket Altena alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Loket Altena niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.