Vraag aan!

De individuele inkomenstoeslag kunt u vanaf nu aanvragen.

Met ingang van 2015 is de langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is de individuele inkomenstoeslag hiervoor in de plaats gekomen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen.

Voorwaarden

Om de toeslag te kunnen krijgen moet u aan voorwaarden voldoen. Deze zijn onder andere:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u heeft de afgelopen 3 jaar géén inkomen uit studiefinanciering of WTOS ontvangen;
  • uw inkomen is in de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 120 procent van de voor u geldende norm;
  • u bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
  • u heeft de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen;
  • u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen;

 

In 2015 zijn de inkomensgrenzen (netto per maand zonder vakantiegeld) voor personen van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:

Alleenstaande / alleenstaande 

€ 1.097,00
Gehuwden / samenwonenden € 1.567,00
Tweepersoonshuishoude €    786,85
Driepersoonshuishouden    €    679,33
Vierpersoonshuishouden €    627,08

 

In 2015 zijn de vermogensgrenzen:

Alleenstaande   

€   5.895,00
Alleenstaande ouder     € 11.790,00
Gehuwden / samenwonenden  € 11.790,00

 

Om te beoordelen of u in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen stelt de gemeente een onderzoek in. U moet hiervoor bijvoorbeeld aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u onder andere doen door uw sollicitaties te overleggen.

Als u een beperking heeft waardoor u niet actief naar werk op zoek kunt gaan moet u dit aantonen. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door een bewijsstuk te overleggen waarin deze arbeidsbeperking is vastgelegd door een deskundige.

Pas als u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

Bedragen

De bedragen van de individuele inkomenstoeslag zijn in 2015 voor:

Gehuwden / samenwonenden

 € 542,00
Alleenstaande ouders  € 488,00
Alleenstaanden    € 388,00

 

Bij een inkomen tussen de 110 en 120 procent van de geldende bijstandsnorm is de individuele inkomenstoeslag de helft van de hierboven genoemde bedragen.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit samen met alle gevraagde bewijsstukken terug.

Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail info@loketaltena.nl of per telefoon (0183) 507307. Het formulier wordt u dan toegestuurd.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Loket Altena, tel. (0183) 507307.