Vacatures Wmo adviesraad Werkendam

De Wmo adviesraad zoekt nieuwe leden. Wij zoeken ervaringsdeskundigen met ervaring met één of meer doelgroepen van de Wmo.

De Wmo adviesraad zoekt nieuwe leden, ervaringsdeskundigen

De Wmo adviesraad Werkendam is op zoek naar u!

Bent u:

 • betrokken bij kwetsbare burgers in onze gemeente?
 • bereid mee te denken over hoe de Wmo wordt uitgevoerd?

Heeft u:

 • (enige) ervaring of affiniteit met Wmo begeleiding, dagbesteding of de overgang van jeugdhulp naar Wmo?
 • veel contacten met de mensen in uw omgeving?
 • een goede antenne om signalen  uit de samenleving op te pakken?

Dan zijn wij op zoek naar u!

De Wmo adviesraad zoekt nieuwe leden voor de invulling van de vacatures van:

 • Ervaringsdeskundigen
 • Gebiedsgebonden zetel voor de kern Hank
 • Gebiedsgebonden zetel voor de kern Sleeuwijk
 • Gebiedsgebonden zetel voor de kern Nieuwendijk

Wij zoeken ervaringsdeskundigen met ervaring met één of meer doelgroepen van de Wmo. Denk daarbij aan ouderen en mantelzorgers. Maar denk ook bijvoorbeeld aan ervaring met wonen en zorg of geestelijke gezondheidszorg. Onze speciale aandacht gaat daarnaast uit naar iemand met ervaring op het snijvlak van jeugdhulp en Wmo.

Wij bieden:

 • een uitdagende rol in tijden met veel ontwikkelingen in het sociaal domein
 • een onkostenvergoeding
 • ruimte om de stem van u en uw omgeving kenbaar te maken

De Wmo adviesraad

De Wmo adviesraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over alle zaken die van belang zijn voor inwoners zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is er zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. Ontbreekt die hulp, dan is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Het Wmo-beleid treft iedereen. Van buurtbewoner tot verenigingslid, van mantelzorger tot oudere en van jongere tot dakloze. De gemeente Werkendam wil inwoners en maatschappelijke organisaties nauw betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het Wmo-beleid. De Wmo adviesraad levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid. 

De taken van de Wmo adviesraad

De Wmo adviesraad heeft een aantal belangrijke taken en bevoegdheden:

 • de Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies;
 • de Wmo adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten en geeft deze signalen door aan de gemeente;
 • de Wmo adviesraad draagt ideeën aan en doet voorstellen voor nieuw beleid.

Hiervoor vergadert de adviesraad ongeveer 7 maal per jaar met de gemeente. Daarnaast heeft de raad vergaderingen in eigen kring.

De Wmo adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van iedere dorpskern van de gemeente Werkendam. Twee zetels zijn gereserveerd voor de gezamenlijke kerken. De Wmo adviesraad heeft uit zijn midden een voorzitter gekozen.

De leden nemen zitting voor vier jaar en kunnen hun zittingsperiode met maximaal eenmaal vier jaar verlengen. Er is een rooster van aftreden. Op 1 januari 2019 gaat de Wmo adviesraad Werkendam in verband met de gemeentelijke fusie met Aalburg en Woudrichem op in een brede adviesraad voor de nieuwe gemeente Altena.

Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Roel van der Lugt van gemeente Werkendam, roel.van.der.lugt@werkendam.nl of tel. (0183) 507 309.

Meer informatie en solliciteren

Kijk voor meer informatie over de Wmo-adviesraad op www.wmoadviesraadwerkendam.nl. Reageren op de vacature kan tot 15 februari 2018. Na deze datum nemen wij contact met u op voor een gesprek. Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op met Roel van der Lugt van gemeente Werkendam, roel.van.der.lugt@werkendam.nl of tel. (0183) 507309.