Uw ervaringen met de Wmo

Loket Altena houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via de Wmo. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen.

Belangrijk dat iedereen meedoet

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening is de kans groot dat u begin juni een brief en vragenlijst ontvangt. Door deze vragenlijst voor 28 juni 2016 in te vullen en kosteloos terug te sturen neemt u deel aan het onderzoek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor u. Met de resultaten van het onderzoek kunnen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op uw behoeften en die van andere inwoners. 

Het onderzoek wordt dit jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen uit Arnhem.