Regels Deeltaxi wijzigen voor Werkendammers

Per 1 januari 2015 zijn er veranderingen in de gebruiksregels van de Deeltaxi. Er wordt een strippenbudget ingevoerd voor inwoners van de gemeente Werkendam voor het gebruik van de Deeltaxi met een Wmo-pasje.

Het strippenbudget 2015 is vastgesteld op 600 strippen. Dat betekent dat gebruikers van de Deeltaxi maximaal 600 strippen per jaar kunnen reizen tegen het Wmo-tarief.

Informatie over het strippenbudget

  • De 600 strippen worden op 1 januari automatisch op uw pas bijgeschreven.
  • Per kalenderjaar kunt u 600 strippen reizen tegen het Wmo-tarief (€ 0,65 per strip).
  • Per rit geldt 1 instapstrip en elke gereisde zone kost ook 1 strip. Per rit mag u maximaal 7 zones reizen tegen Wmo-tarief.
  • Als de 600 strippen verbruikt zijn, kunt u blijven reizen met de Deeltaxi, maar dan tegen het standaard tarief. Daarbij geldt dat voertuig- en rolstoelindicaties gewoon gehandhaafd blijven. De rechten ten aanzien van begeleiding (gratis verplichte begeleider op medische indicatie) komen echter als de 600 strippen verbruikt zijn te vervallen.
  • Alleen de strippen die tegen Wmo-tarief worden verreden, gaan ten koste van uw strippenbudget. Strippen van sociale begeleiders en/of strippen tegen het hoge doorreistarief (na 7 zones) gaan dus niet ten koste van het budget van de klant.
  • PZN kijkt bij het inboeken van de rit of er nog Wmo-strippen zijn. Een rit wordt tegen het Wmo-tarief ingeboekt als er tenminste nog 1 strip resteert in het budget (ongeacht of de rit langer is dan het aantal resterende strippen).
  • Voor informatie over het verbruik en/of het resterende budget kunt u terecht bij de klantenservice van PZN, telefoonnummer  013 - 5499954 of via mailadres klantenservice@pzn-bv.nl. Ook kunt u via het ritreserveringsnummer 0800 - 0230033 vragen hoeveel strippenbudget er nog resteert.
  • U ontvangt een brief van PZN als u nog 50 strippen heeft.