Lagere eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening verandert. Voor veel inwoners betekent dit dat hun eigen bijdrage lager wordt.

Brief

Iedereen met een Wmo-voorziening ontvangt een brief van Loket Altena. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Vanaf medio januari 2017 kunt u een proefberekening voor de eigen bijdrage maken via www.hetCAK.nl.

Terugwerkende kracht

Voor een groep mensen die begeleiding ontvangt, wordt de eigen bijdrage met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 verlaagd. Als u tot deze groep behoort, krijgt u een deel van de eigen bijdrage terugbetaald.

Hoogte eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de kosten die de gemeente maakt voor een voorziening. De eigen bijdrage is verder afhankelijk van het inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Elk jaar stelt het CAK de maximale periodebijdrage vast. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 verlaagd.