Beluister informatie Rijksoverheid

De Bibliotheek CultuurPuntAltena laat mensen kennismaken met 'Aangepast lezen'. Er is een koffertje te leen, waarin het ingenieuze afluisterapparaat, de zgn. daisyspeler, zit met enkele gesproken boeken. Voor zowel leden als niet-leden (op vertoon van een geldig identificatiebewijs) is deze koffer gedurende zes weken gratis te leen inclusief de gesproken informatie-daisy-CD “Informatie Rijksoverheid”.

Eerste editie van 2015
In samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst wordt ieder kwartaal een Daisy-cd uitgegeven met brochures van de overheid. De brochures zijn ook te lezen op de website van de Rijksoverheid. De eerste editie van 2015 is vanaf medio februari gratis verkrijgbaar en bevat onder andere de brochures:


Het nieuwe leren is flexstuderen

Uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) over deeltijdonderwjs en -studie.

Ik heb een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis. Wat verandert er voor mij in 2015

Brochure over wat er in 2015 verandert voor mensen met een auditieve of visuele beperking en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis.

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

In deze brochure wordt uitgelegd wat er verandert in de organisatie van de langdurige zorg. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld?

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin zijn adressen opgenomen waar u eventueel meer informatie kunt krijgen. In de teksten wordt de erfgenaam om praktische redenen met 'hij' aangeduid. Voor de toepassing van de wet maakt het geslacht van de erfgenaam uiteraard geen verschil

Land van Heusden en Altena

Diverse onderwerpen omtrent de veranderingen in de zorg staan op de luister-CD (zgn. daisy-CD), die door de Rijksvoorlichtingsdienst en Dedicon is uitgegeven. Maar ook wordt aandacht besteed aan het basisexamen inburgering in het buitenland, voorstellen uit het belastingplan 2015 en de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. De luister-CD is voor mensen met een leesbeperking gratis te leen bij De Bibliotheek CultuurPuntAltena samen met de kennismakingskoffer met daisyspeler (afluisterapparaat voor gesproken boek). Kijk op: www.aangepastlezen.nl of informeer bij: Tryntsje van Vessem, 0183-501983 of t.vanvessem@bibliotheekaltena.nl.