Huishoudelijke hulp Thebe failliet

Wat betekent het faillissement als u nu huishoudelijke hulp van Thebe ontvangt?

Donderdag 18 december is bekend geworden dat zorgaanbieder Thebe per 1 januari faillissement heeft aangevraagd voor de huishoudelijke zorg.

Thebe is één van de acht partijen waarmee de gemeenten Werkendam en Woudrichem een contract hebben voor het leveren van hulp bij het huishouden. Dit contract loopt tot en met 31 december 2015. In december en januari blijft Thebe verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. In die periode zal Thebe, waar nodig met steun van de gemeente, zorgen voor een overdracht van de hulpen.

De gemeenten Werkenden en Woudrichem besloten eerder om in 2015 geen veranderingen aan te brengen in de hulp bij het huishouden.

Zo min mogelijk last voor cliënten

Het wegvallen van Thebe heeft voor een kleine groep inwoners gevolgen. Minder dan 10 procent van de cliënten uit onze gemeente krijgt hulp van Thebe.

Op dit moment voeren de gemeenten overleg met Thebe over de ontstane situatie. De gemeente streeft ernaar dat cliënten zo min mogelijk last hebben van eventuele veranderingen. Wanneer meer duidelijk is over het voortzetten van de hulp worden cliënten daar persoonlijk van op de hoogte gesteld.

De overige delen van Thebe ondervinden geen gevolgen van het faillissement.  Inwoners die via Thebe dagbesteding of individuele begeleiding krijgen, kunnen blijven rekenen op deze zorg en ondersteuning.