Deel uw ervaringen!

Een enquête voor iedereen die te maken heeft met de veranderingen in de zorg. Diverse cliëntenorganisaties willen weten wat uw ervaringen zijn als u hulp verleent of hulp krijgt.

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Dat willen we graag weten. Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Dan horen we ook graag hoe tevreden u bent over de manier waarop uw gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt.

Zo doet u mee

Doe mee aan de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? U kunt de vragenlijst invullen tussen 3 september en 5 oktober 2015. Iedereen die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig heeft, kan meedoen. Maar ook als u vrijwilliger bent of onbetaald hulp biedt (of kunt bieden).

U kunt de vragenlijst invullen via www.meldjezorg.nl 

Dat duurt ongeveer 10 minuten.

Meedoen kan van 3 september tot 5 oktober.
 

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In AVI werken de volgende cliëntenorganisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. AVI wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. | www.aandachtvooriedereen.nl