Cursus Rondkomen met inkomen

Trema Welzijn organiseert een gratis budgetcursus 'Rondkomen met inkomen'. Eerste bijeenkomst is 24 februari in Nieuwendijk. Opgeven voor 13 februari.

De termen crisis en bezuinigingen zullen u in deze tijd vast niet onbekend zijn. In de media is dit het gesprek van de dag. Mogelijk merkt u zelf het effect van deze crisis en bezuinigingen en heeft dat ook gevolgen voor uw eigen financiële situatie.

In deze cursus leert u hoe u een overzicht kunt maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en worden tips en trucs aangereikt om u aan dit overzicht te houden. Ook krijgt u meer inzicht in regelingen en voorzieningen en komt het aanpakken en oplossen van financiële problemen aan de orde.

24 februari in Nieuwendijk

De cursus start op dinsdagavond 24 februari. U kunt zich voor de cursus aanmelden tot uiterlijk vrijdag 13 februari: bel Trema Welzijn op 0183-408444 of mail naar marjolein.van.zwol@trema.org

De cursus vindt wekelijks plaats bij Trema Welzijn in Nieuwendijk (Singel 16d) en bestaat uit zes bijeenkomsten.

De cursus is gratis, net als het cursusmateriaal dat wordt uitgereikt.

Deze cursus is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Het is wel belangrijk dat u mee wilt doen in groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

De aangemelde cursisten krijgen voorafgaand aan de cursus een telefonisch intakegesprek. Pas daarna wordt de aanmelding definitief.

Mocht deze cursus voor u op dit moment niet uitkomen maar wilt u toch graag deelnemen, dan kunt zich alvast aanmelden voor één van de cursussen die op een later moment worden aangeboden.

Meer informatie

Neem dan contact op met Marjolein van Zwol, maatschappelijk werker bij Trema Welzijn, 0183-408444 of via Liesbeth Kieboom van de Kredietbank West-Brabant, 076-5299441. Mailen mag ook: maatschappelijkwerk@trema.org of preventiekredietbank@breda.nl.