Begeleiding nieuwe taak gemeente

Vanaf 1 januari is 'Begeleiding' een nieuwe taak van de gemeente. Loket Altena voert deze taak uit.

Mensen hebben structuur en regie in hun huishouden en dagelijks leven. Het huishoudboekje is op orde, er is een sociaal netwerk, een gezond dag- en nachtritme en iemand is in staat voor zichzelf te zorgen (dragen van schone kleding, regelmatig douchen etc.). Ook is het belangrijk dat mensen beschikken over mantelzorgers die het vol kunnen houden. De mantelzorger is niet overbelast waardoor deze dreigt uit te vallen. De meeste mensen volgen een opleiding, hebben betaald werk of doen vrijwilligerswerk. Soms lukt het niet om tot een zinvolle daginvulling te komen.

Loket Altena kan ondersteuning bieden in situaties waarin dit niet of maar gedeeltelijk mogelijk is. Lees verder.