Aanvragen inkomenstoeslag

Met ingang van 2015 is de langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is de individuele inkomenstoeslag hiervoor in de plaats gekomen. U kunt hem vanaf nu aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen.

Voorwaarden

Om de toeslag te kunnen krijgen moet u aan voorwaarden voldoen. Deze zijn onder andere:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd;

  • u heeft de afgelopen 3 jaar géén inkomen uit studiefinanciering of WTOS ontvangen;

  • uw inkomen is in de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 120 procent van de voor u geldende norm;

  • u bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;

  • u heeft de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen;

  • u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen;

In 2015 zijn de inkomensgrenzen (netto per maand zonder vakantiegeld) voor personen van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.097,00
Gehuwden / samenwonenden € 1.567,00
Tweepersoonshuishouden €    786,85
Driepersoonshuishouden €    679,33
Vierpersoonshuishouden €    627,08

    

In 2015 zijn de vermogensgrenzen:

Alleenstaande €   5.895,00
Alleenstaande ouder € 11.790,00
Gehuwden / samenwonenden € 11.790,00
 

 

Om te beoordelen of u in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen stelt de gemeente een onderzoek in. U moet hiervoor bijvoorbeeld aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u onder andere doen door uw sollicitaties te overleggen.

Als u een beperking heeft waardoor u niet actief naar werk op zoek kunt gaan moet u dit aantonen. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door een bewijsstuk te overleggen waarin deze arbeidsbeperking is vastgelegd door een deskundige.

Pas als u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag. 

Bedragen

De bedragen van de individuele inkomenstoeslag zijn in 2015 voor:

Gehuwden / samenwonenden: € 542,00
Alleenstaande ouders € 488,00
Alleenstaanden € 388,00

         
Bij een inkomen tussen de 110 en 120 procent van de geldende bijstandsnorm is de individuele inkomenstoeslag de helft van de hierboven genoemde bedragen.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit samen met alle gevraagde bewijsstukken terug. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Loket Altena. Dat kan per mail of per telefoon (0183 507307). Het formulier wordt u dan toegestuurd. 

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan  contact op met Loket Altena via telefoonnummer (0183) 507307.