Actueel

 • Side-by-sidefietsen Loket Altena

  Sinds kort zijn er in de gemeenten Werkendam en Woudrichem (Loket Altena) twee side-by-sidefietsen beschikbaar voor inwoners met een beperking. Als u slecht ter been bent of moeite heeft met fietsen dan kunt u met de side-by-sidefiets er toch op uit.

 • Onderzoek naar uw ervaring Wmo

  De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo. Daarom houden de gemeente Werkendam en Woudrichem elk jaar een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). De gemeente heeft onderzoeks- en adviesbureau Triqs uit Zwolle gevraagd om het onderzoek dit jaar uit te voeren.

 • Meer aanbieders Hulp bij Huishouden

  30 november 2016

  Dit betekent dat u uw hulp kunt behouden en dat er meer keuzevrijheid komt.

 • Goedkopere zorgverzekering

  30 november 2016

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een zorgverzekering afsluiten met een lagere premie.

 • Lagere eigen bijdrage Wmo

  30 november 2016

  De eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening verandert. Voor veel inwoners betekent dit dat hun eigen bijdrage lager wordt.

 • Mantelzorgwaardering aanvragen?

  15 november 2016

  Voor 2017 kunt u mantelzorgwaardering aanvragen vanaf 1 mei.

 • Man rijdt rond in oktober

  07 november 2016

  Ook in oktober heeft 'Man rijdt rond' weer een bezoekje gebracht...

 • Man rijdt rond in september

  10 oktober 2016

  Ook in september heeft 'Man rijdt rond' weer een bezoekje gebracht...

 • Man rijdt rond… in juni

  18 juli 2016

  Ook in juni heeft de rondrijdende man weer iemand bezocht...

 • Openingstijden Loket Altena in de zomervakantie

  12 juli 2017

  Hieronder staan de gewijzigde openingstijden van Loket Altena tijdens de zomervakantie.

 • Uw ervaringen met de Wmo

  01 juni 2016

  Loket Altena houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via de Wmo. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen.

 • De Klussendienst Werkendam

  18 mei 2016

  Vanaf 1 januari heeft Werkendam weer een klussendienst. De zes zeer actieve vrijwilligers zijn in alle vijf de kernen aan de slag.

 • Zorgverzekering voor minima

  27 november 2015

  Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. In 2016 kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen een collectieve zorgverzekering afsluiten via VGZ.

 • Opening tijdens kerstvakantie

  30 november 2015

  In de kerstvakantie is het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Woudrichem gesloten op 29, 30 en 31 december.

 • Aanvragen inkomenstoeslag

  28 oktober 2015

  Met ingang van 2015 is de langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is de individuele inkomenstoeslag hiervoor in de plaats gekomen. U kunt hem vanaf nu aanvragen.

 • De Deeltaxi is voor iedereen!

  15 oktober 2015

  Voor iedereen met of zonder beperking. Voor iedereen met of zonder deeltaxipas. Voor iedereen met of zonder indicatie. Jong en oud. Groot en klein. Met en zonder rolstoel.

 • Welkom bij De Aanloop

  21 september 2015

  Op dinsdag 29 september zal de Aanloop in Woudrichem officieel geopend worden.

 • Deel uw ervaringen!

  17 september 2015

  Een enquête voor iedereen die te maken heeft met de veranderingen in de zorg. Diverse cliëntenorganisaties willen weten wat uw ervaringen zijn als u hulp verleent of hulp krijgt.

 • Vraag aan!

  11 september 2015

  De individuele inkomenstoeslag kunt u vanaf nu aanvragen.

 • Zorgmonitor vraagt uw hulp

  27 augustus 2015

  Heeft u moeite met zien of horen? Deel uw ervaringen via de landelijke Zorgmonitor.

 • Gratis cursus ‘Rondkomen met Inkomen’

  27 augustus 2015

  Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Hebben de crisis en de bezuinigingen gevolgen voor uw financiële situatie? Houdt u iedere maand te weinig geld over?
  Volg de cursus!

 • Openingstijden Loket Altena in de zomervakantie

  15 juli 2015

  Let op de aangepaste openingstijden!
  In de zomervakantie is het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Woudrichem gesloten van maandag 27 juli tot en met vrijdag 21 augustus.

 • Advies voor mantelzorgers

  15 juli 2015

  Bent u mantelzorger en denkt u wel eens 'Hoe hou ik dit vol?' Dan is deze (anonieme) vragenlijst iets voor u!

 • Beluister informatie Rijksoverheid

  01 juni 2015

  De Bibliotheek CultuurPuntAltena laat mensen kennismaken met 'Aangepast lezen'. Er is een koffertje te leen, waarin het ingenieuze afluisterapparaat, de zgn. daisyspeler, zit met enkele gesproken boeken. Voor zowel leden als niet-leden (op vertoon van een geldig identificatiebewijs) is deze koffer gedurende zes weken gratis te leen inclusief de gesproken informatie-daisy-CD “Informatie Rijksoverheid”.

 • Almkerk start eigen Repair Café

  20 mei 2015

  Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes inzitten? Weggooien? Mooi niet!

 • 'Begeleiding' aan te bieden?

  20 mei 2015

  Heeft u, met uw organisatie, 'Begeleiding' te bieden en wilt u een contract met de gemeente? Klik op onderstaande link voor meer informatie.

 • Zonnebloem verhuurt rolstoelauto

  22 april 2015

  De Zonnebloemauto is een rolstoelauto. Hij is te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

 • Mogelijk rekening CAK later

  08 april 2015

  In april kunt u mogelijk 2 rekeningen verwachten van het CAK voor uw eigen bijdrage. Eén rekening is voor periode 1 (week 1 – 4) en de andere rekening is voor periode 2 (week 5 – 8).

 • Onderzoek naar gesprek met gemeente

  08 april 2015

  Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente.

 • Cultuurpunt Altena leest voor

  24 februari 2015

  Een vrijwilliger van De Bibliotheek CultuurPuntAltena komt bij u thuis of op uw kamer voorlezen. Dit kan een roman zijn, een (kort) verhaal, een gedicht, de krant, maar het kan ook zomaar een tekst zijn. Of er ontstaat een verhaal aan de hand van een foto, een plaatje, een voorwerp, een herinnering …

 • Verwendag voor kinderen

  16 februari 2015

  Op donderdag 30 april is er een speciale verwendag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met een langdurig zieke ouder of ander gezinslid.

 • Vergadering Wmo-adviesraad Werkendam 18 februari 2015

  10 februari 2015

  De Wmo-adviesraad is het vaste adviesorgaan van de gemeente Werkendam voor alle onderwerpen die te maken hebben met de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Krant over Jeugd, Zorg en Werk

  10 februari 2015

  De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben een krant uitgebracht over de veranderingen voor Jeugd, Zorg en Werk. Download de krant en lees alle informatie over Loket Altena, het Centrum voor Jeugd en Gezin, hulp bij het huishouden, adviesraden enzovoorts.

 • Vergadering Cliëntenraad

  03 februari 2015

  De vergaderingen van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering als toehoorder bij te wonen.

 • Cursus Rondkomen met inkomen

  18 februari 2015

  Trema Welzijn organiseert een gratis budgetcursus 'Rondkomen met inkomen'. Eerste bijeenkomst is 24 februari in Nieuwendijk. Opgeven voor 13 februari.

 • Begeleiding nieuwe taak gemeente

  23 februari 2015

  Vanaf 1 januari is 'Begeleiding' een nieuwe taak van de gemeente. Loket Altena voert deze taak uit.

 • Stichting Leergeld kan helpen

  23 februari 2015

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld helpt.

 • Huishoudelijke hulp Thebe failliet

  19 december 2014

  Wat betekent het faillissement als u nu huishoudelijke hulp van Thebe ontvangt?

 • Regels Deeltaxi wijzigen voor Werkendammers

  17 december 2014

  Per 1 januari 2015 zijn er veranderingen in de gebruiksregels van de Deeltaxi. Er wordt een strippenbudget ingevoerd voor inwoners van de gemeente Werkendam voor het gebruik van de Deeltaxi met een Wmo-pasje.

 • Loket Altena beter bereikbaar

  04 december 2014

  Vanaf 1 december is Loket Altena van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0183) 507 307. Voorheen was de bereikbaarheid beperkt tot 12.30 uur. Hiermee is Loket Altena beter bereikbaar.

 • Overeenstemming met zorgaanbieders

  04 november 2014

  De Dongemond-gemeenten hebben overeenstemming bereikt met 51 zorgaanbieders over de voorwaarden en inkooptarieven voor onder meer begeleiding en vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.