Loket Altena

Nieuws

Bijeenkomsten Veranderingen zorg

Op 1 januari komen er diverse taken van de AWBZ naar de gemeente. Loket Altena gaat die nieuwe taken uitvoeren. Stichting De Vleet en Stichting Trema organiseren bijeenkomsten.
Lees meer over 'Bijeenkomsten Veranderi...'

Kostendelersnorm

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in &ea...
Lees meer over 'Kostendelersnorm'

Overeenstemming met zorgaanbieders

De Dongemond-gemeenten hebben overeenstemming bereikt met 51 zorgaanbieders over de voorwaarden en inkooptarieven voor onder meer begeleiding en vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.
Lees meer over 'Overeenstemming met zor...'

Bijeenkomsten over nieuwe Wmo

In 2015 gaat een groot deel van de zorg die nu valt onder de AWBZ over naar de gemeente, via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Informatiebijeenkomsten voor 65-plussers.
Lees meer over 'Bijeenkomsten over nieu...'

Tegemoetkoming voor minima

Personen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm hebben recht op een koopkrachttegemoetkoming in 2014. Het gaat om bedragen tussen de 70 en 100 euro.
Lees meer over 'Tegemoetkoming voor min...'